Integració del CFPA en l’ecosistema europeu de formació en bateries per l’automoció

De juny de 2022 a maig de 2023, Optimpeople ha donat suport al Consorci de Formació Professional d’Automoció (en endavant, CFPA) en el seu posicionament dins de l’ecosistema d’agents europeus vinculats al desenvolupament de competències per les bateries per a l’automoció.

Aquesta assistència ha implicat les tasques que s’indiquen a continuació:

  1. Mapeig d’agents rellevants a nivell català, espanyol i europeu. Classificació dels agents segons el seu paper en la cadena de valor de les bateries d’automoció.
  2. Identificació i adhesió a iniciatives al voltant del desenvolupament de competències per les bateries d’automoció.
  3. Participació en trobades dels diferents pactes i assistència a webminars i conferències.
  4. Fer visible la tasca del CFPA en aquests organismes, representant-la i aportant l’expertesa del consorci en alguns dels àmbits de discussió.
  5. Avaluar la participació del Consorci en projectes d’àmbit europeu vinculats a la temàtica de les bateries elèctriques i de les competències professionals relacionades.
  6. Establir contactes i relacions (xarxa) que pot esdevenir d’interès present i futur per al Consorci i que incrementen la seva capacitat d’actuació.
  7. Detecció d’oportunitats d’actuacions a impulsar pel CFPA.
Entrada anterior
PIME Resilient
Entrada següent
Pla de Reactivació Econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Categories

Projectes recents