Pla de Reactivació Econòmica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Pla de Reactivació Econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Servei d’assistència tècnica per al seguiment de les propostes de la taula de reactivació econòmica i reindustrialització de l’AMB i detecció de noves realitats, demandes i perspectives de l’economia del territori.

Monitoratge de les diferents mesures del Pla de Reactivació i elaboració d’informes de seguiment. Redacció d’anàlisis sectorials de tendències, en els àmbits dels béns d’equip, de metal·lurgia, salut i cures, químic i farmacèutic i agroalimentari.

Entrada anterior
Integració del CFPA en l’ecosistema europeu de formació en bateries per l’automoció
Entrada següent
Pla Estratègic de Logincat

Categories

Projectes recents