Pla de Transició Digital Justa de l’Ajuntament de Barcelona

Encàrrec del Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament de Barcelona.

El Pla de Transició Digital Justa contribueix a maximitzar la igualtat d’oportunitats que pot generar l’ús de les tecnologies digitals.

Les tecnologies digitals ofereixen oportunitats i millores a les societats, a les empreses i les organitzacions, i també al dia a dia de les persones. Al mateix temps, però, són vectors que intensifiquen i perpetuen desigualtats socials preexistents. Mentre hi hagi una part de la societat que o bé no pugui aprofitar totalment o parcial aquestes tecnologies, o bé n’estigui al marge, ja sigui per factors socioeconòmics, culturals, endèmics, o de qualsevol mena, continuaran generant-se desigualtats d’oportunitats.

Aquest document es tracta, d’una banda, d’una estratègia que alinea les polítiques vigents a la ciutat de Barcelona en relació a la bretxa digital, l’ús social de els tecnologies i la transició tecnològica igualitària. Per fer-ho, s’ha comptat amb la col·laboració de diversos agents: Institut Municipal d’Informàtica, Fundació BIT_Habitat, decidim.barcelona, Barcelona Activa, Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Oficina de Gerència Municipal, Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital i Serveis d’Innovació Democràtica, Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. S’ha buscat establir sinèrgies entre els diversos projectes i iniciatives.

D’altra banda, s’han detectat mancances i necessitats no cobertes, i s’han definit propostes per cobrir-les, així com mecanismes de governança entre els diferents agents per afavorir una transició digital justa i eficient.

Entrada anterior
Actualització del mapa de l’oferta formativa d’automoció
Entrada següent
Agenda Urbana dels Polígons de Gavà

Categories

Projectes recents