Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Pla Estratègic (Consorci de Formació Professional d’Automoció)

Elaboració d’un Pla Estratègic 2020-22 per al Consorci, amb la proposta d’actuacions i projectes, i amb l’anàlisi del posicionament i funcions de la institució.

Entrada anterior
Set-up Training (Grupo Celo Germany)
Entrada següent
Impuls xarxa espais de Fabricació Digital (Consell Comarcal Vallès Occidental)

Categories

Projectes recents