Projectes

Aquests són alguns dels darrers treballs que hem realitzat, classificats segons tipologia de serveis o solucions. Una mostra d’allò que fem i perquè ho fem.

 

Suport a la digitalització dels comerços (Ajuntament de Sant Cugat)

Coordinació del projecte de consultories personalitzades per als comerços de la ciutat, per la millora de la venda online i la digitalització del negoci.

Transformació digital i industria 4.0

Diagnosi de la indústria 4.0 del sector logístic (vàries empreses)

Processos de diagnosi del grau de digitalització d’empreses logístiques i d’altres sectors amb projectes logístics, impulsat per Logincat i l’Ajuntament de Polinyà.

Transformació digital i industria 4.0

Programa d’agilitat i agile mindset (Grupo Celo)

Formació a part de l’equip de la divisió de Construcció del grup, per la incorporació de metodologies Agile en la gestió de projectes de nous productes.

AgilitatTransformació digital i industria 4.0

Estudi prospecció sector logístic (Consorci de formació professional d’automoció)

Realització d’un estudi prospectiu sobre les competències professionals per al sector de la logística en un entorn d’Indústria 4.0.

Learning & DevelopmentTransformació digital i industria 4.0

Suport i desenvolupament de l’equip humà (Hidegar Laser)

Acompanyament a la Gerència de l’empresa per a la gestió de l’equip i la seva millora professional contínua. Implementació de metodologies Lean per la millora productiva.

Learning & DevelopmentTransformació digital i industria 4.0

Digitalització ecosistema Emprenedoria (Barcelona Activa)

Suport a l’equip de Sistemes d’Informació de l’empresa per la digitalització dels aplicatius que presten serveis als/les emprenedors/es.

Transformació digital i industria 4.0

Disseny i Direcció del Postgrau “Lideratge Agile en la Indústria 4.0” (IL3-UB)

Disseny del programa formatiu, direcció del mateix i impartició de vàries sessions del programa.

AgilitatLearning & DevelopmentTransformació digital i industria 4.0

Impuls xarxa espais de Fabricació Digital (Consell Comarcal Vallès Occidental)

Suport per a la creació i dinamització de la xarxa de makers de la comarca. Coordinació de diferents dinàmiques de debat i generació de propostes, i establiment d’un pla d’acció.

Transformació digital i industria 4.0

Pla Estratègic (Consorci de Formació Professional d’Automoció)

Elaboració d’un Pla Estratègic 2020-22 per al Consorci, amb la proposta d’actuacions i projectes, i amb l’anàlisi del posicionament i funcions de la institució.

Transformació digital i industria 4.0

Consultoria de sistemes de gestió de la formació (Barcelona Activa)

Anàlisi de diferents eines que hi ha al mercat per la gestió de formació interna i veure si responen als requisits de funcionalitats explicitats pel client.

Learning & Development

Set-up Training (Grupo Celo Germany)

Sessió formativa a l’equip de magatzem de la fàbrica del Grupo Celo a Alemanya, per la millora dels temps de set-up a través de tècniques SMED i de millora de la comunicació entre l’equip.

Learning & DevelopmentTransformació digital i industria 4.0

Webinars sobre Industria 4.0 (Adif)

Disseny i organització de varis webinars sobre tecnologies i tendències de la Indústria 4.0, com BigData, IoT, 3D, etc., per al Gestor d’infraestructures Ferroviàries.

Learning & DevelopmentTransformació digital i industria 4.0

Oficina tècnica projecte STEAM Barcelona (Barcelona Activa)

Coordinació del projecte paraigua d’iniciatives STEAM a la ciutat de Barcelona. Gestió directa del programa STEAM a les Aules, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

Learning & Development

Estudi perfils professionals automoció Indústria 4.0 (Consorci de Formació Professional d’Automoció)

Redacció d’un estudi prospectiu sobre els perfils professionals de l’automoció, i l’impacte sobre els mateixos que està tenint el concepte de Indústria 4.0.

Learning & DevelopmentTransformació digital i industria 4.0

Anàlisi oferta formativa Emprenedoria i Empresa (Ajuntament de Sant Cugat)

Elaboració d’un informe de diagnosi de l’oferta formativa en els àmbits de l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa. Anàlisi de dades i indicadors actuals, anàlisi dels recursos per a la formació (plataforma, espais, etc.), i conclusions sobre l’actual oferta.

Learning & Development

Formació tècnica especialitzada (Gedia)

Formació per a l’equip d’oficina tècnica de la seu central de Gedia Automotive, en eines de disseny industrial i de producte, així com de seguiment dels resultats i suport per la consolidació de coneixements.

Learning & Development

Anàlisi oferta formativa sector automoció

Estudi de tota l’oferta formativa publicada del sector de l’automoció, tan pública com privada, per a la detecció de gaps de coneixement al sector i millora de la capacitació dels seus professionals.

Learning & Development
Menú