Serveis.

Estratègia, anàlisi i reporting.

Donem suport a la definició estratègica, aportem solidesa a l’anàlisi i ajudem a comunicar adequadament els resultats. El nostre equip treballa per convertir problemes complexos, polítiques i estratègies en solucions pràctiques que es puguin implementar.

Gestió de projectes.

Impulsem els projectes a través de la simplificació, l’eficiència, el treball col·laboratiu i l’ús de tecnologies com la IA. Treballem estretament amb els nostres clients per marcar la diferència en els seus reptes operatius, acompanyant-los en totes les fases del projecte. Fem que es puguin centrar en el seu core business, tot millorant l’excel·lència operativa.

Lideratge i canvi.

Assessorem i formem els lideratges de les organitzacions en els processos de transformació digital i en la reorientació estratègica. Amb una visió analítica de la situació, i una proposta ràpida i pragmàtica, fem possible una transició de l’empresa cap a un estadi més competitiu. La personalització en l’acompanyament i l’experiència del nostre equip converteixen la consultoria en un procés de creixement no només corporatiu, sinó també personal.

Fons europeus.

Posem a disposició l’expertesa de persones de l’equip especialistes en la cerca, sol·licitud, gestió i justificació de fons europeus. Fem fàcil la ingent tasca que acompanya l’obtenció de finançament públic, adaptem els projectes a les convocatòries i estructurem les relacions necessàries amb tercers per crear propostes guanyadores.

Som un equip de persones de diferents disciplines i competències amb llarga experiència professional que treballem amb una visió optimista i posant les persones al centre de la nostra tasca. Disposem d’una àmplia xarxa de col·laboradores que complementen la nostra expertesa.

Projectes.