logo hidegar

Desenvolupament projectes transformació digital i millora equip (Hidegar Laser)

Acompanyament a la Gerència de l’empresa per a la gestió de l’equip i la seva millora professional contínua. Implementació de metodologies Lean per la millora productiva.

Entrada anterior
Digitalització ecosistema Emprenedoria (Barcelona Activa)
Entrada següent
Estudi prospecció sector logístic (Consorci de formació professional d’automoció)

Categories

Projectes recents